Dział członkowsko – mieszkaniowy

Sprawy członkowsko-mieszkaniowe

Anna Zbierajewska – inspektor. ds. członkowsko-mieszkaniowych i kancelaryjnych

Tel: 85 674 89 00