NetCzynsze w SM “Bacieczki”

Dzięki tej stronie macie Państwo dostęp do części informacji pochodzących z systemu informatycznego Spółdzielni Mieszkaniowej “Bacieczki”. Aby uzyskać dostęp do informacji na temat stanu konta należy zgłosić się do siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej “Bacieczki” i za okazaniem dokumentu tożsamości pracownik SM przydzieli Państwu specjalne konto internetowe, dzięki któremu można będzie zalogować się do systemu i dowiedzieć się o:

  • podstawowych danych właściciela lokalu z ewidencji SM,
  • ostatnim saldzie na kartotekach,
  • szczegółowych obrotach na kartotece,
  • składnikach wchodzących do naliczenia opłat za dowolny miesiąc dostępny na obrotówce,
  • odczytach liczników wody,
  • innych informacjach zamieszczonych przesz Spółdzielnię Mieszkaniową.

Korzystanie ze strony jest bezpłatne, lecz wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych, co możecie Państwo uczynić z chwilą utworzenia konta w SM.

System dostępny jest pod adresem:

https://www.smbacieczki.pl/netczynsze/