Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej “Bacieczki”
wybrana na Walnym Zgromadzeniu w dniach 19 i 21.06.2017r.

 

 1. Jerzy Sawicki –  Przewodniczący Rady
 2. Wojciech Kalisz –  Zastępca Przewodniczącego Rady
 3. Stanisława Domitrz –  Sekretarz Rady
 4. Marcin Romanowicz –  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 5. Anna Pogorzelska –  Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi (GZM)
 6. Lilia Borzym – Członek Rady, Członek Komisji GZM
 7. Mirosław Danowski- Członek Rady, Członek Komisji GZM
 8. Danuta Gadomska –  Członek Rady, Członek Komisji Rewizyjnej
 9. Kazimierz Głowicki – Członek Rady, Członek Komisji GZM
 10. Michał Hołownia – Członek Rady, Członek Komisji GZM
 11. Dorota Jackiewicz –  Członek Rady, Członek Komisji Rewizyjnej
 12. Jan Popławski – Członek Rady, Członek Komisji GZM
 13. Tamara Sadowska – Członek Rady, Członek Komisji Rewizyjnej
 14. Andrzej Dębicki –  Członek Rady, Członek Komisji GZM
 15. Grażyna Szajstek –  Członek Rady, Członek Komisji Rewizyjnej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” informuje, że Członkowie Rady Nadzorczej SM „Bacieczki” pełnią dyżury w biurze Spółdzielni przy ul. Swobodnej 25 w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16.00 – 17.00 (jeżeli wypada święto – to w drugi wtorek miesiąca).