Stany liczników

Zgłoszenia zużycia ciepłej i zimnej wody

  • Wypełniają tylko osoby, które mają po dwa liczniki (wodomierze - kuchnia oraz łazienka)
 

Weryfikacja