Statut

STATUT

SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ

„BACIECZKI”

( Tekst jednolity )

Statut SM “Bacieczki” – format pliku PDF

Niniejszy Statut  został uchwalony  przez Walne Zgromadzenie SM „Bacieczki” w dniach 25 i 27 czerwca 2018r.  i wszedł w życie z dniem 5 października 2018r. tj. z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego.