Regulaminy

REGULAMINY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BACIECZKI” W BIAŁYMSTOKU

Regulamin Rady Nadzorczej SM „Bacieczki” z dnia 20.06.2008r.

Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej SM „Bacieczki” z dnia 29.10.2008r.

Regulamin Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej SM „Bacieczki” z dnia 29.10.2008r.

Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” z dnia 20.10.2008r. 

Regulamin rozliczeń kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” z dnia 12.05.2009r.

 

Aneks nr 1 z dnia 02.03.2010 r.

Aneks nr 2 z dnia 11.05.2010 r.

Aneks nr 3 z dnia 25.01.2011 r.

Aneks Nr 4 z dnia 11.12.2012 r.

Aneks Nr 5 z dnia 17.09.2013 r.

Aneks Nr 6 z dnia 17.11.2015 r.

Aneks Nr 7 z dnia 14.12.2020 r.

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” z dnia 29.10.2008r.

 

Aneks nr 1 z dnia 02.03.2010 r.

Aneks nr 2 z dnia 12.06.2012 r.

Aneks nr 3 z dnia 25.02.2014 r.

Aneks nr 4 z dnia 01.09.2015 r.

Aneks nr 5 z dnia 26.01.2016 r.

Aneks nr 6 z dnia 27.09.2016 r.

Aneks Nr 7 z dnia 1.10.2017 r.

Aneks Nr 8 z dnia 24.09.2019 r.

Aneks Nr 9 z dnia 29.12.2022r.

 

Uchwała nr 8/2017 r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej “Bacieczki” w Białymstoku odbytego w dniu 19 czerwca 2017r.  i w dniu 21 czerwca 2017r. w sprawie zmiany sposobu rozliczania indywidualnych kosztów centralnego ogrzewania w lokalach Spółdzielni

Regulamin rozliczenia kosztów i ustalenia opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków w SM „Bacieczki” z dnia11.09.2007r.

 

Aneks nr 1 z dnia 02.03.2010r.

 

Regulamin funduszu remontowego 2023r.

 

Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i jej użytkowników w zakresie napraw wewnątrz lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży w zasobach mieszkaniowych SM „Bacieczki” z dnia 29.10.2008r.

 

Aneks nr 1 z dnia 17.09.2013 r.

Aneks nr 2 z dnia 28.10.2014 r.

Aneks nr 3 z dnia 17.03.2016 r.

Aneks nr 4 z dnia 25.05.2020 r.

Aneks nr 5 z dnia 28.04.2021 r.

Aneks nr 6 z dnia 28.09.2023 r.

Aneks nr 7 z dnia 28.12.2023 r.

 

Regulamin przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” z dnia 26.02.2019 r.

Regulamin przeprowadzania przetargów na pierwszeństwo ustanawiania tytułów prawnych do lokali wolnych w sensie prawnym w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” z dnia 26.02.2009r.

Regulamin rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM „Bacieczki” z dnia 29.10.2008r.

Regulamin gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” z dnia 12.05.2009r.

Regulamin postępowania w sprawach zabudowy powierzchni ogólnego użytku na cele mieszkaniowe lub handlowo-usługowe w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” z dnia 26.02.2009r.

Regulamin najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” z dnia 26.02.2009r.

Aneks Nr 1 z dnia 29.10.2020r. do Regulaminu najmu lokali w SM Bacieczki,

Aneks Nr 2 z dnia 17.03.2022 r. do Regulaminu najmu lokali w SM Bacieczki,

Regulamin zlecenia dostaw i usług obcym wykonawcom w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” z dnia 26.03.2019 r.

Aneks Nr 1 z dnia 28.04.2021 r.

Aneks Nr 2 z dnia 23.03.2023r.

Aneks Nr 3 z dnia 28.12.2023r.

Regulamin porządku domowego w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” z dnia 29.10.2008r.

 

Aneks nr 1 z dnia 07.09.2010r.

 

Regulamin użytkowania garaży w budynku wielokondygnacyjnym i garaży wolnostojących z dnia 13.04.2010r.

Regulamin serwisu internetowego E-BOK

SM Bacieczki – Regulamin parkingu.