Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza SM Bacieczki wybrana na Walnym Zgromadzeniu w dniach 26 i 28.06.2023r.

 

1. Jerzy Hrynkiewicz – Przewodniczący Rady
2. Paweł Jezierski – Zastępca Przewodniczącego Rady
3. Marzena Hołownia – Sekretarz Rady
4. Zbigniew Richter – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5. Anna Pogorzelska – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Zasobami mieszkaniowymi (GZM)
6. Teresa Berent – Członek Rady, Członek Komisji Rewizyjnej
7. Mirosław Danowski – Członek Rady, Członek Komisji GZM
8. Agata Dembińska – Członek Rady, Członek Komisji Rewizyjnej
9. Stanisław Kozłowski – Członek Rady, Członek Komisji GZM
10. Głowicki Kazimierz- Członek Rady, Członek Komisji GZM
11. Elżbieta Magrel – Członek Rady, Członek Komisji Rewizyjnej
12.Krystyna Pietraszewicz – Członek Rady, Członek Komisji GZM
13. Włodzimierz Sawczuk – Członek Rady, Członek Komisji GZM
14. Hanna Sawicka – Członek Rady, Członek Komisji Rewizyjnej
15. Grażyna Szajstek – Członek Rady, Członek Komisji Rewizyjnej