Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej “Bacieczki”
wybrana na Walnym Zgromadzeniu w dniach 19 i 21.06.2017r.

 

 1. Jerzy Sawicki –  Przewodniczący Rady
 2. Grażyna Szajstek – Zastępca Przewodniczącego Rady, Członek Rady, Członek Komisji Rewizyjnej
 3. Stanisława Domitrz – Sekretarz Rady
 4. Marcin Romanowicz –  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 5. Anna Pogorzelska –  Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi (GZM)
 6. Mirosław Danowski- Członek Rady, Członek Komisji GZM
 7. Danuta Gadomska –  Członek Rady, Członek Komisji Rewizyjnej
 8. Kazimierz Głowicki – Członek Rady, Członek Komisji GZM
 9. Michał Hołownia – Członek Rady, Członek Komisji GZM
 10. Dorota Jackiewicz –  Członek Rady, Członek Komisji Rewizyjnej
 11. Jan Popławski – Członek Rady, Członek Komisji GZM
 12. Tamara Sadowska – Członek Rady, Członek Komisji Rewizyjnej
 13. Andrzej Dębicki –  Członek Rady, Członek Komisji GZM
 14. Jerzy Hrynkiewicz – Członek Rady, Członek Komisji GZM
 15. Teresa Berent – Członek Rady