Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Monika Żukowska-Dudek

Zastępca Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Marek Wojtacha