Telefony Awaryjne

Spółdzielnia nie prowadzi własnego pogotowie technicznego, po godzinach pracy Spółdzielni

oraz w dni świąteczne i w dni wolne od pracy.

Awarie należy zgłaszać pod nr. telefonów:

Lift Service

tel. 19 282

tel. 85 742 47 56

tel. 85 745 56 67

Awarie:

  • elektryczne
  • sanitarne
  • wodociągowe
  • gazowe
  • dźwigowe

Brak odbioru sygnału telewizyjnego (kanałów filmowych) należy zgłaszać:

SAV – tel. (85) 654-06-30

Euro-Net – tel. (85) 661-40-07