Telefony Alarmowe

Pogotowie – Ratunkowe  – tel: 999

Gazowe – tel: 992

Energetyczne – tel: 991

Wodociągowe – tel: 994

Ciepłownicze MPEC – .tel: 993

Policja – tel: 997

Straż Pożarna – tel: 998

Straż Miejska – tel: 986