Przetargi

wooden gavel on wooden table, on brown background

Przetarg ograniczony na dostarczenie kompaktowego ciągnika użytkowego wraz z osprzętem – aktualizacja

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Bacieczki” w Białymstoku 15-756 Białystok; ul. Swobodna 25 ogłasza postępowanie w formie przetargu ograniczonego na dostarczenie kompaktowego ciągnika użytkowego wraz z osprzętem: pługiem odśnieżnym łamanym, posypywarką piasku i soli, zamiatarką, i kosiarka bijakową do Spółdzielni Mieszkaniowe “Bacieczki” SIWZ ciągnik przetarg 2023 Ciągnik formularz ofertowy zał. 1 Ciągnik zał. […]

Czytaj więcej…

wooden gavel on wooden table, on brown background

Postępowanie w formie wyboru wykonawcy w drodze negocjacji na montaż 190 kratek wentylacyjnych poddaszy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku 15-756 Białystok; ul. Swobodna 25 ogłasza postępowanie w formie wyboru wykonawcy w drodze negocjacji na montaż 190 kratek wentylacyjnych poddaszy w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Białymstoku należących do zasobów Spółdzielni.

wooden gavel on wooden table, on brown background

Przetarg na wyłonienie wykonawcy w drodze negocjacji na wykonanie dokumentacji technicznej remontu balkonów wraz z wymianą balustrad.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku organizuje postępowanie w formie wyboru wykonawcy w drodze negocjacji na wykonanie dokumentacji technicznej remontu balkonów wraz z wymianą balustrad z wypełnieniem, z płyt azbestowo-cementowych w budynku położonym w Białymstoku przy ul. Swobodnej 5.

wooden gavel on wooden table, on brown background

Przetarg ograniczony na dostawę lamp oświetleniowych LED

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku organizuje przetarg ograniczony na dostawę lamp oświetleniowych LED typu plafon do montażu wewnątrz budynków w ilości 340 szt. i na zewnątrz budynków w ilości 30 szt.

wooden gavel on wooden table, on brown background

Wymiana pokrycia na zadaszeniach przed wejściem do klatek schodowych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku organizuje postępowanie w formie wyboru wykonawcy w drodze negocjacji na wykonanie wymiany pokrycia na zadaszeniach przed wejściem do klatek schodowych.

wooden gavel on wooden table, on brown background

Wykonanie montażu szlabanu parkingowego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku organizuje postępowanie w formie wyboru wykonawcy w drodze negocjacji na wykonanie montażu szlabanu parkingowego na podstawie sporządzonej przez oferenta dokumentacji technicznej na parkingu spółdzielni zlokalizowanym w Białymstoku pomiędzy budynkami Swobodna 27 – Łagodna 14.

wooden gavel on wooden table, on brown background

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu balkonów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu balkonów w budynkach stanowiących zasoby Spółdzielni.

wooden gavel on wooden table, on brown background

Wykonanie montażu szlabanu parkingowego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku organizuje postępowanie w formie wyboru wykonawcy w drodze negocjacji na wykonanie montażu szlabanu parkingowego na podstawie sporządzonej przez oferenta dokumentacji technicznej na parkingu spółdzielni zlokalizowanym w Białymstoku pomiędzy budynkami Swobodna 27 – Łagodna 14.

wooden gavel on wooden table, on brown background

Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie Systemu Sygnalizacji Włamania

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku organizuje postępowanie w formie wyboru wykonawcy w drodze negocjacji na zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie Systemu Sygnalizacji Włamania w budynku biurowym w Białymstoku przy ulicy Swobodnej 25.

wooden gavel on wooden table, on brown background

Wymiana pokrycia na zadaszeniach przed wejściem do klatek schodowych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku organizuje postępowanie w formie wyboru wykonawcy w drodze negocjacji na wykonanie wymiany pokrycia na zadaszeniach przed wejściem do klatek schodowych.

Dbamy o Twoją prywatność

Od dnia 25 maja 2018 obowiązuje RODO – czyli unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

Zaktualizowaliśmy naszą Politykę Prywatności, aby udzielić Państwu bardziej szczegółowych informacji, w jaki sposób SM “Bacieczki” chroni prywatność, oraz w jaki sposób możesz korzystać ze swoich praw odnośnie danych osobowych.

  • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu prawo dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
  • Wycofania wyrażonej zgody z tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może być zrealizowane w formie pisemnego oświadczenia lub drogą mail’ową.

Kliknij w poniższy link, aby zapoznać się z Klauzulą Informacyjną RODO.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ