Administracja

Zgłoszenia awarii w godzinach pracy Spółdzielni, meldunki, sprawy dotyczące utrzymania zasobów

Tel: 85 653 68 40, 85 674 89 07