Administracja

(zgłoszenia awarii w godzinach pracy Spółdzielni, meldunki, sprawy

dotyczące utrzymania zasobów)

Tel: 85 6 536 840, 85 674 89 00 (centrala)