Historia

Zebranie założycielskie Naszej Spółdzielni odbyło się dn.16 listopada 1988 r.w którym wzięło udział 132 członków założycieli.

Podjęto uchwały:

  • w sprawie powołania z dniem 16 listopada 1988 r. Spółdzielni pod nazwą „ Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku”
  • zatwierdzono statut Spółdzielni”
  • zatwierdzono program Spółdzielni
  • postanowiono z dn1 stycznia 1989r. przejąć zasoby części osiedla „Wysoki Stoczek Południe dotychczas eksploatowanego przez S.M.Rodzina Kolejowa

powołano Radę Nadzorczą Spółdzielni w 15-to osobowym składzie

– Pan Grygorowicz Eugeniusz
– Pan Goroszkiewicz Anatol
– Pani Bondar Zofia
– Pan Andruszkiewicz Zdzisław
– Pan Rożkowski Dariusz
– Pan Kazimierowicz Wiesław
– Pani Jackiewicz Dorota
– Pani Kliniewska Bożena
– Pan Zawada Włodzimierz
– Pan Półjanowicz Wiesław
– Pani Mierzejewska Ewa
– Pani Chrzanowska Tomoszycka Alina
– Pan Dackiewicz Anatol
– Pan Mrugacz Grzegorz
– Pan Fiedoruk Jerzy

Rada Nadzorcza Spółdzielni w dn.16.11.1988r. Powołała Zarząd w składzie:

– Pan Romuald Kamieniecki – Prezes Zarządu
– Pan Abramowicz Włodzimierz – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych
– Pan Alfred Ciaro Zastępca Prezesa d/s GZM

Zarząd Spółdzielni w dn. 1 stycznia 1989 r. zawarł umowę ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Rodzina Kolejowa” na podstawie której przejął 38 budynków mieszkalnych o 1519 mieszkaniach oraz tereny o pow. 21,8061ha. będących w wieczystym użytkowaniu.

Obecnie Spółdzielnia posiada 58 budynków w tym:

  • 55 mieszkalnych o 2117 mieszkaniach,
  • 1 budynek administracyjno – biurowy,
  • 1 budynek garaży wielopoziomowych o 202 garażach,
  • 1 budynek garaży wolnostojący przy ul. Jałbrzykowskiego 2,

Spółdzielnia posiada w zarządzaniu tereny o pow. 21,6878 ha z tego:

  • 17,2658 ha wykupionych od Gminy Białystok w celu przenoszenia na własność w momencie wyodrębnienia lokali.