Zarząd

  • Piotr Bokłaho – Prezes Zarządu – pełni funkcję od 01.02.2022 r.
  • Lilia Borzym – Członek Zarządu – pełni funkcję od 01.10.2021 r.
Interesanci przyjmowani są w czasie godzin pracy Spółdzielni, t.j. w godz. 7:00 – 15:00, po uprzednim uzgodnieniu spotkania za pośrednictwem sekretariatu nr. tel. + 48 (85) 674 89 00 (centrala).