Zarząd

  • inż. Marek Wasilewski – Prezes Zarządu – pełnił funkcję od 01.01.2015 r. do dnia 15.06.2021 r.
  • Jolanta Półtorak – Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych, Główny Księgowy – pełni funkcję od 01.08.2020 r.
  • Lilia Borzym – Członek Zarządu – pełni funkcję od 01.10.2021 r.
Interesanci przyjmowani są w czasie godzin pracy Spółdzielni, t.j. wtorki godz. 7:00 – 17:00, pozostałe dni tygodnia w godz. 7:00 – 15:00, po uprzednim uzgodnieniu spotkania za pośrednictwem sekretariatu nr. tel. + 48 (85) 674 89 00 (centrala).