Zgłaszanie awarii

Awarie w godzinach pracy Spółdzielni należy zgłaszać:

Administracja – tel. (85) 653-68-40

Po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni świąteczne  i w dni wolne od pracy awarie elektryczne, sanitarne, wodociągowe, gazowe i dźwigowe należy zgłaszać:

Lift Service

tel. 19 282

tel. 85 742 47 56

tel. 85 745 56 67

Brak odbioru sygnału telewizyjnego (kanałów filmowych) należy zgłaszać:

SAV – tel. (85) 654-06-30

Euro-Net – tel. (85) 661-40-07