e-BOK w SM “Bacieczki”

Dzięki tej stronie macie Państwo dostęp do informacji pochodzących z systemu informatycznego Spółdzielni Mieszkaniowej “Bacieczki” dotyczących Państwa lokalu.

Po zalogowaniu można dowiedzieć się o:

  • podstawowych danych właściciela lokalu z ewidencji SM,
  • saldzie na kartotekach,
  • szczegółowych obrotach na kartotece,
  • odczytach liczników wody,
  • innych informacjach zamieszczonych przesz Spółdzielnię Mieszkaniową.

Korzystanie ze strony jest bezpłatne, lecz wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych, co możecie Państwo uczynić z chwilą utworzenia konta w SM.

System dostępny jest pod adresem: e-BOK