Harmonogram odczytu podzielników – Etap I

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem odczytów podzielników w SM „Bacieczki”