Harmonogram odczytu podzielników – Etap II

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem odczytów podzielników w SM „Bacieczki”