Dział Techniczny

mgr inż. Bogdan Szcześniak – Kierownik działu

Tel: 85 674 89 00