Informacja

Od dnia 01.07.2013 r. w gminie Białystok powszechnie obowiązują nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi, w ramach których odpowiedzialnym za dostarczenie pojemników na odpady komunalne jak i odpady segregowane oraz wywóz nieczystości jest spółka “LECH”.

Wszelkie skargi i problemy związane z brakiem pojemników lub ich przepełnieniem należy zgłaszać:

  • pod numerem infolinii (85) 741-79-83
  • Sms na numer 533 771 222 – informacja z adresem wraz z imieniem i nazwiskiem osoby zgłaszającej
  • E-mail na adres: pytania@lech.net.pl – informacja z adresem wraz z imieniem i nazwiskiem osoby zgłaszającej

Jednocześnie informujemy, że harmonogram terminów odbioru odpadów znajduje się na stronie internetowej www.odpady.bialystok.pl.