Informacje Kontaktowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki”
15-756 Białystok, ul. Swobodna 25
NIP 542-020-22-85
REGON 001331331

pon. – pt. od godz.7:00 do 15:00

tel. + 48 (85) 674 89 00 (centrala)
sekretariat@smbacieczki.pl