Internetowy System Czynszowy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Bacieczki” w Białymstoku uprzejmie informuje, iż w dniu 17.09.2013 r. został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Regulamin Internetowego Systemu Czynszowego “net-Czynsze”.

W związku z powyższym z dniem 1.10.2013 roku w Spółdzielni zostanie uruchomiony system “net-Czynsze”, który umożliwia wgląd do kartoteki czynszowej swojego lokalu.

Dostęp do systemu wraz z Regulaminem jest możliwy poprzez sieć Internet pod adresem www.netczynsze.smbacieczki.pl.

Prosimy o zgłaszanie się po 1.10.2013 roku do biura Spółdzielni ul. Swobodna 25 (pok. nr 5) w godzinach pracy Spółdzielni z dokumentem tożsamości celem uzyskania danych do zalogowania się w systemie.