Nowe zasady gromadzenia odpadów

Zarząd SM ”BACIECZKI” niniejszym informuje mieszkańców : od 1.07.2014r. Gmina Białystok wprowadziła nowe zasady gromadzenia odpadów. Będziemy segregować odpady na następujące grupy do odpowiednio oznaczonych pojemników:

  • SUROWCE SUCHE ZMIESZANE – pojemniki oznaczone słoneczkiem-   wrzucamy tam puste suche i zgniecione: plastiki, puszki, opakowania wielomateriałowe (np. po sokach, mleku),kapsle, nakrętki, folię aluminiową, makulaturę i drobny złom,
  • ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE (tzw. MOKRE) – pojemniki oznaczone „kroplą” – wrzucamy tam pozostałe odpady domowe, w tym resztki kuchenne,
  • SZKŁO OPAKOWANIOWE – na dotychczasowych zasadach   (butelki, słoiki),
  • ODPADY WIELOGABARYTOWE – na dotychczasowych zasadach
  • ODPADY ZIELONE – na dotychczasowych zasadach.

Więcej informacji w mediach, plakatach, ulotkach i na stronie Internetowej odpady.bialystok.pl

JEDNOCZEŚNIE ZARZĄD SPÓŁDZIELNI informuje: w związku z nową organizacją zbiórki odpadów wprowadzoną w Białymstoku utrzymywanie wrzutni zsypowych na półpiętrach jest nieuzasadnione.

Wrzutnie te będą sukcesywnie likwidowane w miesiącu lipcu 2014r.

Zarząd zwraca się z prośbą o rzucanie odpadów posegregowanych już w chwili obecnej zgodnie z podanymi zasadami.