Odpady remontowo-budowlane

Administracja  Osiedla  przypomina wszystkim    mieszkańcom  prowadzącym  remonty  mieszkań, że  odpady  remontowo-budowlane  można bezpłatnie pozostawić w Gminnym  Punkcie  Selektywnego  Zbierania  Odpadów  Komunalnych  w  Hryniewiczach, bądź  skorzystać  z  odpłatnych  usług  przedsiębiorców  zajmujących się  odbiorem  i  transportem  odpadów  komunalnych (np. MPO, Astwa, Czyścioch).

Odpadów  tych  nie wolno wrzucać do stojących  na osiedlu kontenerów.