Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku

  • Swobodna 25, tel. (centrala) 85 674 89 00 (wew. 5)

ogłasza przetarg nieograniczony ustny dot.: pierwszeństwa ustanowienia tytułu prawnego do odrębnej własności n/w lokalu mieszkalnego:

  • Łagodna 2, o pow. użytkowej 48,29 m2, III kondygnacja, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc,

cena wywoławcza: 130.860,-  zł,  wadium: 13.000,- zł

 

Wadium należy wpłacić w pokoju nr 5 w siedzibie Spółdzielni w dniu przetargu do godz. 8.30.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.09.2015 r. (czwartek) o godz. 9.00 w biurze Spółdzielni przy ul. Swobodnej 25.

Koszty notarialne związane z ustanowieniem odrębnej własności lokalu ponosi osoba wygrywająca przetarg.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania bądź zerwania przetargu na każdym etapie licytacji bez podania przyczyny.

Mieszkanie można oglądać w dniu 09.09.2015 r. (środa) w godz. 8.00 – 14.00