Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia o przetargach

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Bacieczki” w Białymstoku organizuje przetargi ograniczone. Zapraszamy do składania ofert.

Remont schodów zewn.

Izolacja termiczna Lagodna 9

Sprawdzenie wentylacji

Remont 15 logii balkonów.