Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego

Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku ogłasza przetarg ustny nieograniczony – licytację na najem lokalu użytkowego nr 4 położonego w budynku przy ul. Jałbrzykowskiego 2 w Białymstoku.

Dane lokalu:

  • powierzchnia użytkowa 61,20 m2
  • lokal położony w parterze budynku mieszkalnego , ogólnie dostępny bezpłatny parking,
  • cena wywoławcza czynszu – eksploatacji najmu lokalu – 32,60 zł/m2/m-c netto,

niezależnie od powyższego przyszły najemca ponosić będzie opłaty z tytułu dostawy zimnej wody, odprowadzania ścieków, centralnego ogrzewania, opłaty za selektywny odbiór odpadów komunalnych.

  • wadium w wysokości 3.000,00 zł

Szczegółowe warunki przetargu oraz projekt umowy najmu dostępne są w biurze Spółdzielni
pok. 10, tel. 85 65 33 090 oraz na stronie internetowej Spółdzielni „smbacieczki.pl”

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 28.04.2022 r. godz.1400.

Przetarg odbędzie się 29.04.2022 r. o godz.900 w siedzibie Spółdzielni – Białystok, ul. Swobodna 25, pok. 8

SM ”Bacieczki” zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podanie przyczyny.

Warunki przetargu >>>