Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku (Swobodna 25, Tel. (85) 653-25-16) ogłasza przetarg nieograniczony ustny

dot.: pierwszeństwa ustanowienia tytułu prawnego do odrębnej własności n/w lokalu mieszkalnego:

  • Swobodna 64, o pow. użytk. 48,29 m², II kondygnacja, 2 pokoje,

kuchnia, przedpokój, łazienka z wc,

cena wywoławcza: 131.996,- zł, wadium: 13.200,-zł.

Wadium należy wpłacić w pokoju nr 5 w siedzibie Spółdzielni w dniu przetargu do godziny 9.00.

Przetarg odbędzie się w dniu 09.02.2015r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w biurze Spółdzielni przy ul. Swobodnej 25.

Koszty notarialne związane z ustanowieniem odrębnej własności lokalu ponosi osoba wygrywająca przetarg.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania bądź zerwania przetargu na każdym etapie licytacji bez podania przyczyny.

Mieszkanie można oglądać w dniu 06.02.2015r. (piątek) w godzinach 8.00 – 14.00.