Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku informuje, że od 01.02.2015r. zgodnie z Uchwałą nr IV/31/15 Rady Miasta Białystok z dnia 20.01.2015r. ulega zmianie miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny i wynosi:

  • dla lokalu mieszkalnego o powierzchni do 40 m– 9,00 zł.
  • dla lokalu mieszkalnego o powierzchni od 40 m2 do 80,0m2 – 21,00zł.
  • dla lokalu mieszkalnego o powierzchni powyżej 80 m2 – 29,00zł.

W związku z powyższym od miesiąca lutego br. prosimy o zmniejszenie o 1,00zł. należnej opłaty za zajmowany lokal mieszkalny.

Zarząd SM „Bacieczki”