Przetarg ograniczonyna dostawę i montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych

Przetarg ograniczonyna dostawę i montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku organizuje przetarg ograniczonyna dostawę i montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych do wiatrołapów oraz do zsypu zgodnie zezałączonym rysunkiem wraz z demontażem istniejących.

Przetarg – informacja

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Oświadczenie – załącznik nr. 2