SM “Bacieczki” w Białymstoku ogłasza przetarg ograniczony na wykonanie robót posadzkarskich

SM “Bacieczki” w Białymstoku ogłasza przetarg ograniczony na wykonanie robót posadzkarskich

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Bacieczki” w Białymstoku ogłasza przetarg ograniczony na wykonanie robót posadzkarskich – wykonanie posadzki z gresu w budynku ul. Swobodna 5.

Oświadczenie zał nr 3

Oświadczenie zał nr 2

Formularz ofertowy zał 1

PRZETARG