Spis kontrolny wodomierzy

Spis kontrolny wodomierzy

SM “Bacieczki” informuje, że będzie przeprowadzony spis kontrolny wodomierzy wraz z oceną ich stanu technicznego.

Odczyty i kontrola wodomierzy dokonane zostaną przez pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej.

Prosimy o obecność w mieszkaniu i zrobienie dostępu do urządzeń pomiarowych.

BUDYNKI

DATA  ODCZYTU

Swobodna 2, Swobodna 5

Szeroka 6,Szeroka 8

Szeroka 7,Szeroka 10

Swobodna 12,Swododna 14

Swobodna16, Swobodna 18

Swobodna 7 Swobodna 9

—————————–

25.05.2017 r.
Swobodna 17

Swobodna 19,21

Swobodna 28

Swobodna30,32

Swobodna 34 segA,B

Swobodna34 seg C,D

—————————–

26.05.2017 r.
Swobodna36

Swobodna 35,37

Dworska 7, Swobodna 39

Dworska 9,11,13

Swobodna 33

Dworska1,3,5

—————————–

29.05.2017 r.
Swobodna 41

Łagodna 9

Łagodna 7

Łagodna 1.5

Łagodna3,4

Łagodna 2

—————————–

30.05.2017 r.
Swobodna 54

Swobodna 56

Swobodna 58

Swobodna 60,Łagodna 14+lokale

Swobodna 62

Swobodna 64

31.05.2017 r.