Spis kontrolny wodomierzy

SM „Bacieczki” informuje, że będzie przeprowadzony spis kontrolny wodomierzy wraz z oceną ich stanu technicznego.

Prosimy o obecność w mieszkaniu w godz.1100– 1500 lub  1600– 1900  i zrobienie dostępu do urządzeń pomiarowych w dniach:

27.11.2013 r. ( środa )

ul. Szeroka 6, 7, 8, 10.

ul. Swobodna  2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18.

28.11.2013 r. ( czwartek )

ul. Swobodna 17, 19, 21, 28, 30, 32, 34.

29.11.2013 r. ( piątek )

ul. Swobodna 33, 35, 36, 37, 39.

ul. Dworska 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13.

02.12.2013 r. ( poniedziałek )

ul. Swobodna 41.

ul. Łagodna 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9.

03.12.2013 r. ( wtorek )

ul. Swobodna 54, 56, 58, 60, 62, 64.

ul. Łagodna 14.

Odczyty i kontrola wodomierzy dokonane zostaną przez pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej.