Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

SM „Bacieczki” w B-stoku informuje, że o wysokości opłaty za mieszkanie obowiązującej od 01.07.2013r. powiadomimy indywidualnymi pismami w terminie późniejszym – tj. po 10.07.2013r. i po uprawomocnieniu się Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podjętej na Sesji Rady Miasta Białystok w dniu 25.06.2013r.

Poprzednio uchwalone stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 5 marca 2013r. ulegną obniżeniu .

Jednocześnie informujemy, że Spółdzielnia w imieniu mieszkańców deklaruje zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Nowo uchwalona miesięczna opłata w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny będzie wynosić:

– od lokalu mieszkalnego o powierzchni do 40,00m2 – 19,00zł.

– od lokalu mieszkalnego o powierzchni od 40,01m2 do 80,00m2 – 35,00zł.

– od lokalu mieszkalnego o powierzchni powyżej 80,00m2 – 45,00zł.