Zmiana taryf przez “Wodociągi Białostockie”

Zmiana taryf przez “Wodociągi Białostockie”

W związku ze zmianą taryf przez “Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, SM „Bacieczki” informuje, że od dnia 02.07.2024r.  ulega zmianie cena za dostarczoną zimną wodę  i odprowadzone ścieki z 8,20 zł/m3 na 12,27 zł/m3 w rozliczeniach na podstawie zużycia z wodomierzy,

Powyższe stawki są niezależne od Spółdzielni.

Informacja - podwyżka wody

Załącznik - podwyżka wody