Zmiana taryf przez “Wodociągi Białostockie”

Zmiana taryf przez “Wodociągi Białostockie”

W związku ze zmianą taryf przez “Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, SM „Bacieczki” informuje, że od dnia 01.06.2017r.  ulega zmianie cena za dostarczoną zimną wodę  i odprowadzone ścieki:

  • z 7,13 zł/m3 na 7,28 zł/m3 w rozliczeniach na podstawie zużycia z wodomierzy,
  • miesięczny ryczałt na osobę wynosi 113,60 zł/os.

Powyższe ceny zostały ustalone na okres jednego roku od dnia 01.06.2017 do 31.05.2018.

Odczyty wodomierzy zostaną przeprowadzone przez pracowników Spółdzielni w terminach podanych w odrębnych ogłoszeniach . Prosimy o obecność w mieszkaniu w podanym terminie odczytu i umożliwienie dostępu do urządzeń pomiarowych.

Zaliczki na zimną wodę i kanalizację od 01.06.2017 zostaną ustalone wg średniego zużycia wody z poprzedniego okresu rozliczeniowego z uwzględnieniem nowej ceny.

Zarząd SM „Bacieczki”