Zwolnienie z opłat za gospodarowanie odpadami

Od 1 lutego 2015 r. wprowadzono częściowe zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ze zwolnienia w wysokości 40 % miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą korzystać właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i, których dochód nie przekracza:

  • 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej pod adresem i w gospodarstwie domowym;
  • 456 zł na osobę w gospodarstwie domowym, (dot. wszystkich osób faktycznie zamieszkujących pod adresem i w gospodarstwie domowym).

Mieszkańcy spełniający w/w kryteria i ubiegający się o zwolnienie powinni złożyć oświadczenie o wysokości dochodu oraz dokumenty potwierdzające dochód, które są przyjmowane w siedzibie PUHP “Lech” Sp. z o.o. przy ul. Kamiennej 17  w Białymstoku, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Kontakt telefoniczny do spółki “Lech” + 48 (85) 678 49 01 lub +48 (85) 678 49 28.

Informacje w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zamieszczono na stronie internetowej www.odpady.bialystok.pl