Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku ogłasza przetarg ograniczony na wykonanie sprawdzenia wentylacji grawitacyjnej w lokalach mieszkalnych, usługowych i garażach w zasobach Spółdzielni.

Termin wykonania sprawdzenia wentylacji ustala się do 31 maja 2019 r.

Sprawdzenie wentylacji w budynku mieszkalnym Swobodna 34 i garażowym Swobodna 25A należy wykonać też drugi raz w październiku 2019 roku.

Do zasobów Spółdzielni należy 57 budynków w tym 2 budynki użytkowe, w których należy sprawdzić wentylację grawitacyjną

Formularz ofertowy

Oświadczenie 2

Oświadczenie 3

Przetarg – informacja