Enea Ciepło – informacja o nowych stawkach

Enea Ciepło – informacja o nowych stawkach

W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowych taryf dla ciepła, Spółdzielnia Mieszkaniowa “Bacieczki” w Białymstoku informuje, że otrzymała od Enea Ciepło sp. z o.o. informację o nowych stawkach za energię cieplną obowiązującą od 1 lutego 2024 r.

Enea informacja