Enea Ciepło – informacja o nowych stawkach

Enea Ciepło – informacja o nowych stawkach

W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowych taryf dla ciepła, Spółdzielnia Mieszkaniowa “Bacieczki” w Białymstoku informuje, że otrzymała od Enea Ciepło Sp. z o.o. informację o nowych stawkach za energię cieplną obowiązującą od 1 maja i 1 czerwca 2024 r.

Enea – zmiana stawek