Harmonogram odczytu stanu wodomierzy

Harmonogram odczytu stanu wodomierzy

SM „ Bacieczki „ informuje, że będzie przeprowadzony spis kontrolny wodomierzy wraz z oceną ich stanu technicznego.