Prośba o podanie stanu wodomierzy

Prośba o podanie stanu wodomierzy

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Bacieczki” informuje, ze z dniem 1 lutego 2023 Enea Ciepło sp. z o.o. wprowadza nowe stawki za energię cieplną.

W związku z tym prosimy o odczytanie stanów wodomierzy (ciepła i zimna woda) i podanie ich w dniach 26.01-03.02.2023 do biura SM Bacieczki pok. 10, mailowo: sekretariat@smbacieczki.pl lub telefonicznie pod numerami: 856533090 lub 856748900 wew.4, lub listownie do skrzynki przy drzwiach wejściowych do siedziby spółdzielni.

Stosowny uaktualniony komunikat w załączniku:. Ogłoszenie_stany_wodomierzy