Oferta wynajęcia 2 miejsc parkingowych w budynku garażowym przy ul. Swobodnej 25A

Oferta wynajęcia 2 miejsc parkingowych w budynku garażowym przy ul. Swobodnej 25A

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” informuje iż, posiada do wynajęcia 2 miejsca parkingowe w budynku garażowym przy ul. Swobodnej 25A.

Wymiary: 3,5 m x 5,85 m, powierzchnia ok. 20,5m², poziom nr 7, stanowiska wyposażone są w blokady parkingowe.

Minimalna cena wynajmu najmniej 120 zł brutto/miesięcznie/stanowisko.

Osoby zainteresowane wynajmem stanowisk proszone są o składanie ofert z ceną wynajmu równą lub większą od 120 zł brutto w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

”OFERTA NA WYNAJEM MIEJSCA PARKINGOWEGO W BUDYNKU SWOBODNA 25A”
pisemnie na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki”, 15-756 Białystok,
ul. Swobodna 25 do dnia 27.04.2018 r.

Umowy o wynajem stanowisk parkingowych zostaną podpisane z najemcami, którzy zaoferują najwyższą cenę wynajmu brutto (stanowisko/miesiąc). W przypadku gdy ceny ofert będą wyrównane o wyborze oferty będzie decydowała kolejność wpływu ofert tj. data, godzina, minuta złożenia oferty do sekretariatu Spółdzielni.
Najemcy, z którymi zostaną podpisane umowy poniosą dodatkowe koszty związane z zakupem pilotów do drzwi wjazdowych do budynku garażu i zamknięć (kłódek) przy blokadach parkingowych.