Ogłoszenie dotyczące Walnego Zgromadzenia SM “BACIECZKI”

Ogłoszenie dotyczące Walnego Zgromadzenia SM “BACIECZKI”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Bacieczki” informuje, że z powodu obowiązującego stanu epidemii Walne Zgromadzenie odbędzie się – zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r., poz.568) – w terminie 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii.

Zarząd Spółdzielni ustali termin Walnego Zgromadzenia po odwołaniu stanu epidemii, zgodnie z zapisami w/w ustawy i statutu Spółdzielni.