Polish money salary calculator and a pen

Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Bacieczki” organizuje przetarg ograniczony na zakup opraw oświetleniowych (plafony) do zamontowania na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych będących w zasobach Spółdzielni.

Szczegóły >>>