Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego

Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego nr 4 o pow. 61,20 m2 w Białymstoku przy ul. Jałbrzykowskiego 2.

Szczegółowe warunki przetargu oraz projekt umowy najmu dostępne są w biurze Spółdzielni pok. 10 tel.85 65 33 090 oraz na stronie internetowej Spółdzielni “smbacieczki.pl”.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.400,00 do dnia 28.10.2020 r. Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Białystok ul. Swobodna 25 – 29.10.2020 o godz. 10:00. SM ”Bacieczki” zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podanie przyczyny.

Warunki przetargu