Piloty do szlabanu parkingu Swobodna 33

Piloty do szlabanu parkingu Swobodna 33

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ‘BACIECZKI’ INFORMUJE, IŻ OD DNIA 28.09.2023 R. OBOWIĄZUJE W SPÓŁDZIELNI REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY KORZYSTANIA Z PARKINGÓW WYPOSAŻONYCH W SZLABANY.

OSOBY, KTÓRE ZGŁOSIŁY ZAPOTRZEBOWANIE NA PILOTY UMOŻLIWIAJĄCE WJAZD NA PARKING PRZY

  1. SWOBODNEJ 33 PROSIMY O :
  2. ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU (TREŚĆ

DOSTĘPNA NA STRONIE INTERNETOWEJ  www.smbacieczki.pl).

  1. ZŁOŻENIE W SIEDZIBIE SPÓŁDZIELNI „WNIOSKU O WYDANIE

PILOTA”. WZÓR WNIOSKU DOSTĘPNY  JEST NA STRONIE

INTERNETOWEJ  www.smbacieczki.pl.

PILOTY BĘDĄ WYDAWANE OSOBOM UPRAWNIONYM ODPŁATNIE. CENA JEDNEGO PILOTA WYNOSI 92,25 ZŁ BRUTTO.