Planowanie remontów w Spółdzielni na rok 2024

Planowanie remontów w Spółdzielni na rok 2024

Szanowni Państwo

            Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej BACIECZKI uprzejmie informuje, że w najbliższym czasie rozpocznie pracę nad projektem Planu Remontów na rok 2024.   Członkowie Spółdzielni oraz właściciele mieszkań mogą składać pisemne  wnioski / sugestie dot.  potrzeb remontowych poszczególnych nieruchomości w terminie do dnia 15.10.2023 r.

Ostatecznie przygotowany projekt Planu Remontów zostanie  przedłożony do uchwalenia przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.

 

Plan remontów zostanie zamieszczony na stronie internetowej Spółdzielni.

 

Z poważaniem,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej BACIECZKI