wooden gavel on wooden table, on brown background

Postępowanie w formie wyboru wykonawcy w drodze negocjacji na montaż 190 kratek wentylacyjnych poddaszy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku 15-756 Białystok; ul. Swobodna 25 ogłasza postępowanie w formie wyboru wykonawcy w drodze negocjacji na montaż 190 kratek wentylacyjnych poddaszy w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Białymstoku należących do zasobów Spółdzielni.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” ul. Swobodna 25, 15-756 Białystok do dnia 27.10.2023 r. do godziny 14.00 z dopiskiem „OFERTA – kratki wentylacyjne” i pełną nazwą wykonawcy.

Ogłoszenie_kratki_wentykacyjne_2023

Przetarg_kratki_wentylacyjne_SIWZ_2023

Przetarg_kratki_wentylacyjne-2023_Formularz_ofertowy_zal_1

Przetarg_kratki_wentylacyjne_2023_oświadczenie_zal_2

Przetarg_kratki_wentylacyjne_2023_oswiadczenie_zal_nr_3