wooden gavel on wooden table, on brown background

Przetarg – modernizacja placów zabaw.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku ogłasza przetarg modernizację istniejących placów zabaw w pobliżu następujących budynków położonych w Białymstoku przy ulicach Swobodna 27, Swobodna 36, Swobodna 60

Zainteresowane podmioty zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” ul. Swobodna 25, 15-756 Białystok do dnia do dnia 05.07.2024 r. do godziny 14.00 z dopiskiem ‘Modernizacja placów zabaw Swobodna 27, 36, 60’ i nazwą oferenta.

Ogłoszenie o przetargu na modernizację placów zabaw

Formularz ofertowy – załącznik 1

Oświadczenie – załącznik 2

Oświadczenie – załącznik 3

SIWZ – place zabaw

Projekt umowy – place zabaw.

Swobodna 27 – plan

Swobodna 27 – zdjęcie

Swobodna 36 – plan

Swobodna 36 – zdjęcie

Swobodna 60 – plan

Swobodna 60 – zdjęcie